องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


1
เรื่องขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

.

31 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
23 พฤษภาคม 2565

การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
02 พฤษภาคม 2565

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง การตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

คลิ้กที่นี่ >> https://forms.gle/dFvdKg355RA2a2Ti8

22 กุมภาพันธ์ 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

https://itas.nacc.go.th/go/iit/g8s0a9

19 กุมภาพันธ์ 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565

https://itas.nacc.go.th/go/eit/g8s0a9

19 กุมภาพันธ์ 2565

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2565

เดือน มกราคม 2565 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

เดือน มกราคม 2565 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

28 มกราคม 2565

การปิดโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน)ด้วยเหตุพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เรียนแจ้งเพื่อทราบครับ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
17 มกราคม 2565

การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ด้วยเหตุพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)*,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
07 มกราคม 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง (หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้านวังแข),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง (หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้านวังแข)

17 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

25 ตุลาคม 2564

ประกาศกำหนดจำนวน สถานที่ หลักเกณ์ และวิธีการจัดทำและปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

ประกาศกำหนดจำนวน สถานที่ หลักเกณ์ และวิธีการจัดทำและปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

21 ตุลาคม 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ผ.ถ.1.1),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ผ.ถ.1.1)

06 ตุลาคม 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ส.ถ.1.1),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ส.ถ.1.1)

06 ตุลาคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (37 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
2,482
เดือนที่แล้ว
2,381
ปีนี้
18,938
ปีที่แล้ว
9,924
ทั้งหมด
31,426
ไอพี ของคุณ
3.238.98.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 49 128 2,482 2,381 18,938 9,924 31,426 3.238.98.39