ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ผ.ถ.1.1),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ผ.ถ.1.1)

06 ตุลาคม 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ส.ถ.1.1),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ส.ถ.1.1)

06 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

23 กรกฎาคม 2564

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน

07 กรกฎาคม 2564

บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
07 กรกฎาคม 2564

การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

05 กรกฎาคม 2564

ประกาศ อบต.แม่สา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
01 มิถุนายน 2564

ประกาศเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในสถานศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
01 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
21 พฤษภาคม 2564

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพ่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
17 พฤษภาคม 2564

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
31 มีนาคม 2564

การชำระภาษีประจำปี,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
01 มกราคม 2564

การชำระภาษีท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
21 ธันวาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
30 กันยายน 2563

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
30 กันยายน 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (24 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
421
เดือนที่แล้ว
799
ปีนี้
7,952
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
10,516
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 9 23 421 799 7,952 2,564 10,516 3.234.211.61