องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


นางอำพร อุดคำเที่ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษานางวาสนา ทองอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนัฐการณ์ ศรีปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิศรุต นิลอ้วน
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเอกชัย ธนะวงค์
ครูชำนาญการ


นายสินธุ์ ไพบูลย์
ครู


นางสาวปาริฉัตร พิมสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายเชิดศักดิ์ คำมานะ
ภารโรง


นางปาริฉัตร แพรจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวญาสุมินทร์ ตาขันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายทรงกรด หวั่นท๊อก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวจุฑามาศ วงศ์ลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางนราทิพย์ ฟุ่มเฟือย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
1,466
เดือนที่แล้ว
2,002
ปีนี้
15,541
ปีที่แล้ว
9,924
ทั้งหมด
28,029
ไอพี ของคุณ
3.233.217.106
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 116 43 1,466 2,002 15,541 9,924 28,029 3.233.217.106