ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


นางอำพร อุดคำเที่ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษานางวาสนา ทองอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนัฐการณ์ ศรีปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิศรุต นิลอ้วน
ครูชำนาญการ


นายสินธุ์ ไพบูลย์
ครู


นายเอกชัย ธนะวงค์
ครู


นางสาวปาริฉัตร พิมสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายเชิดศักดิ์ คำมานะ
ภารโรง


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
421
เดือนที่แล้ว
799
ปีนี้
7,952
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
10,516
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 9 23 421 799 7,952 2,564 10,516 3.234.211.61