องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


นายวีรพงษ์ วันควร
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวุฒิพงศ์ โนทะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาว นุชจรีย์ พยัคฆรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ


-ว่าง-
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ


น.ส.เสาวณีย์ อุตสาห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุรินทร์ มหาวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเกรียงไกร ศรีปัญญา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายเจนท์ ศรีปัญญา
พนักงานขับรถยนต์


นายพงศ์พัฒน์ จันทรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุดา ศรีปัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอดุลย์ จันทะวีระ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายณัฐพงษ์ ตั๋นภา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวกัลย์สุดา อาลัยจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนิตยา นาตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
2,482
เดือนที่แล้ว
2,381
ปีนี้
18,938
ปีที่แล้ว
9,924
ทั้งหมด
31,426
ไอพี ของคุณ
3.238.98.39
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 46 128 2,482 2,381 18,938 9,924 31,426 3.238.98.39