ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


นายวีรพงษ์ วันควร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นายวุฒิพงศ์ โนทะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


น.ส.อัจฉรา แสงอนุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.จงกุลนี ตันตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส.กมลรส นันทะกมล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


น.ส.เสาวณีย์ อุตสาห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเกรียงไกร ศรีปัญญา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายสุรินทร์ มหาวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายพงศ์พัฒน์ จันทรัตน์
ภารโรง


นายเจนท์ ศรีปัญญา
พนักงานขับรถยนต์


น.ส.สุดา ศรีปัญญา
คนงานทั่วไป


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
421
เดือนที่แล้ว
799
ปีนี้
7,952
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
10,516
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 6 23 421 799 7,952 2,564 10,516 3.234.211.61