องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256411 ก.พ. 2565
2มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต1 ต.ค. 2563
3มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนกสรทุจริต1 พ.ค. 2562
4มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี1 พ.ค. 2562
5มาตรการป้องกันการรับสินบน1 พ.ค. 2562
6มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 พ.ค. 2562
7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 พ.ค. 2562
8มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม1 พ.ค. 2562
9มาตรการสร้างขิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา11 ม.ค. 2562
10มาตรการสร้างขิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา11 ม.ค. 2562
11มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1 พ.ค. 2561
12มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 พ.ค. 2561
13ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต21 ก.พ. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
1,466
เดือนที่แล้ว
2,002
ปีนี้
15,541
ปีที่แล้ว
9,924
ทั้งหมด
28,029
ไอพี ของคุณ
3.233.217.106
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 116 43 1,466 2,002 15,541 9,924 28,029 3.233.217.106