ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนกสรทุจริต1 พ.ค. 2562
2มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี1 พ.ค. 2562
3มาตรการป้องกันการรับสินบน1 พ.ค. 2562
4มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 พ.ค. 2562
5มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 พ.ค. 2562
6มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม1 พ.ค. 2562
7มาตรการสร้างขิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา11 ม.ค. 2562
8มาตรการสร้างขิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา11 ม.ค. 2562
9มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1 พ.ค. 2561
10มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 พ.ค. 2561
11ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต21 ก.พ. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
421
เดือนที่แล้ว
799
ปีนี้
7,952
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
10,516
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 9 23 421 799 7,952 2,564 10,516 3.234.211.61