ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 7 ต.ค. 2563
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25637 ต.ค. 2562
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ต.ค. 2562
4คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ต.ค. 2562
5คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ต.ค. 2562
6บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ต.ค. 2562
7ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
8คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25621 ต.ค. 2561
9คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561
10บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปี 25621 ต.ค. 2561
11รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย1 ต.ค. 2561
12คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256230 ก.ย. 2561
13ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256217 ก.ย. 2561
14รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256217 ก.ย. 2561
15รายงานประมานการรายรับ ประจำปี 256217 ก.ย. 2561
16รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 256214 ก.ย. 2561
17ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256130 ก.ย. 2560
18งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปี 256130 ก.ย. 2560
19ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25571 ต.ค. 2556

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
421
เดือนที่แล้ว
799
ปีนี้
7,952
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
10,516
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 9 23 421 799 7,952 2,564 10,516 3.234.211.61