องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งบน-ทุ่งติ๊ด บ้านวังแข หมู่ที่22 มิ.ย. 2565
2ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างโดมเชื่อมอาคารพร้อมลานกิจกรรม คสล. อบต.แม่สา17 พ.ค. 2565
3ราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาว หมู่ 7 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)25 เม.ย. 2565
4ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้านวังดินใหม่ ม.6 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)28 ก.พ. 2565
5ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังแข หมู่ที่ 2 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)21 ก.พ. 2565
6ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ที่ทำกินบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้15 ก.พ. 2565
7ราคากลางจ้างโครงการปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเอกนกประสงค์บ้านเอิน หมู่ที่ 5 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 2 ก.พ. 2565
8ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชชั้น 6ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)12 ต.ค. 2564
9ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้าวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายห้วยปู่ติ๊บ หมู่ที่ 7 บ้านวังยาว ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 3 ต.ค. 2564
10ราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง-ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)25 มิ.ย. 2564
11ประกวดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อเมนต์ประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1,2,3,5และ6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 มี.ค. 2564
12ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ตำบลแม่สา ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มี.ค. 2564
13ราคากลางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1-7 ตำบลแม่สา ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 25 ธ.ค. 2563
14ราคากลางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบนาเอิน-หนองสาราบ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สา ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 24 ธ.ค. 2563
15ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังยาว-อ่ายนาผา หมู่ที่7 ตำบลแม่สา ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)22 ธ.ค. 2563
16ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานจ้างโครงการขุดลอกสระหนองป่าไร่บ้านวังแข หมู่ 2 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)7 เม.ย. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
1,588
เดือนที่แล้ว
2,196
ปีนี้
11,911
ปีที่แล้ว
9,924
ทั้งหมด
24,399
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 4 18 1,588 2,196 11,911 9,924 24,399 44.200.40.195