องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


1
เปิดการอบรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต. แม่สา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ปี 2565 ณ อาหารเอนกประสงค์หอประชุมบ้านวัวแดง ม.1

18 สิงหาคม 2565

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลานิลและกล้วยตากแปรรูปเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต. แม่สา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลานิลและกล้วยตากแปรรูปเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลเวียงสา ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน

18 สิงหาคม 2565

ร่วมให้ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนกับท้องถิ่นจังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนกับท้องถิ่นจังหวัดน่าน ที่ได้เดินทางมาดูพื้นที่สะพานข้ามน้ำสา บ้านวังแข ในการที่จะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสา ณ บ้านวังแข หมู่ที่ 2

18 สิงหาคม 2565

โครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณ และการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังการพัสดุท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2565 นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกองคลัง ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณ และการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังการพัสดุท้องถิ่น ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน จัดโดยกลุ่มงานการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

17 สิงหาคม 2565

ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สาได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน

15 สิงหาคม 2565

รับมอบเตียงสไลด์จากนายสุทธิพงษ์ คำมอญที่ได้มอบให้กับทีมรถกู้ชีพ กู้ภัยอบต.แม่สา ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
วัน เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สา นางรัฐริน ชื่นชม รองนายกอบต. แม่สา นายสีนวน เมฆบังวัน รองนายกอบต.แม่สา นายอดิศักดิ์ ตะคำ ปลัด อบต.แม่สา ส.ต.ท.วีระเดช คำประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัด นายสุรินทร์ มหาวัน ผช.จพง.ปภ.และนายเจนท์ ศรีปัญญา รับมอบเตียงสไลด์จากนายสุทธิพงษ์ คำมอญที่ได้มอบให้กับทีมรถกู้ชีพ กู้ภัยอบต.แม่สา เพื่อสร้างศักยภาพในการทำงานของทีมกู้ชีพ กู้ภัย ทางอบต.อบต.แม่สาขอขอบพระคุณ คุณสุทธิพงษ์ คำมอญ มา ณ โอกาสนี้ด้วยโอกาสนี้ด้วยนะค่ะ ทางอบต.แม่สาจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ
13 สิงหาคม 2565

ช่วยเหลือประชาชนหลังจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 12 ส.ค.65 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
13 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. จ.ส.อ.ธีรเดช ธนานุตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัดและเจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาทำการช่วยเหลือประชาชนหลังจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 12 ส.ค.65 นำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนตมตามถนนและช่วยซ่อมแซมสะพาน(ขัวแตะ)ที่สร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อทดแทนสะพานคอนกรีตที่ขาดตั้งแต่น้ำท่วมเมื่อปี 63 เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้
13 สิงหาคม 2565

เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะให้มีคุณค่าเพื่อสิ่งแวดล้อมและโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
วัน เสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น.นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สา ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะให้มีคุณค่าเพื่อสิ่งแวดล้อมและโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินตำบลแม่สา ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 12สิงหาคม 2565
13 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วัน ศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ ตะคำ นายวีระเดช คำประเสริฐ และนางสาวพริมาภรณ์ อินขาว ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ณ ช่วงเวียงสา

12 สิงหาคม 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
11 สิงหาคม 2565

 ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ รายนางสาวชลลดา สุระกิจ ม.5 และนายเย็น กองคำ ม.5,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สา สิบตำรวจโท วีระเดช คำประเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่สา และนางสาวนิตยา นาตา พนักงานจ้างเหมาบริการ พร้อมด้วยกำลังพลทหาร ม.พัน 15 ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุ รายนางสาวชลลดา สุระกิจ ม.5 และนายเย็น กองคำ ม.5 ค่ะ
08 สิงหาคม 2565

ต้อนรับ นางพริมาภรณ์ อินขาวและคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
วัน จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00น.นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สา นายสีนวน เมฆบังวัน รองนายกอบต.แม่สา นางรัชดาภรณ์ ทองแท้ เลขานายกอบต.แม่สา นายภัคภณ ศุภวาร ผอ.กองช่าง นายวุฒิพงศ์ โนทะ นักวิชาการเกษตรและนางอำพร อุดคำเที่ยง ผอ.กองการศึกษา ร่วมต้อนรับ นางพริมาภรณ์ อินขาวและคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้
01 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้โอวาท ในการประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สา ครั้งที่ 2/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
เรียน ผู้บังคับบัญชา - เพื่อโปรดทราบ - วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.00 – 11.00 น. - นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต.แม่สา และนางรัฐริน ชื่นชม รองนายกฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้โอวาท ในการประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อประชุมปรึกษาและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการและแผนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 55 คน
30 กรกฎาคม 2565

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น",องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
วัน พุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สาและคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.แม่สา สมาชิกสภาอบต.แม่สา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพนักงานส่วนตำบลแม่สา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
27 กรกฎาคม 2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ตำบลแม่สา ม.5และม.7,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกอบต.แม่สา นายสีนวน เมฆบังวัน รองนายกอบต.แม่สา นายอดิศักดิ์ ตะคำ ปลัดอบต.แม่สา และนายวิริทธิ์พล กองคำ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ตำบลแม่สา ม.5และม.7
26 กรกฎาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (127 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
1,466
เดือนที่แล้ว
2,002
ปีนี้
15,541
ปีที่แล้ว
9,924
ทั้งหมด
28,029
ไอพี ของคุณ
3.233.217.106
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 108 43 1,466 2,002 15,541 9,924 28,029 3.233.217.106