องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban@maesalocal.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


นางสาววาสนา สิทธิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาการแทนหัวหน้าสถานศึกษา


นางเตือนใจ ศรีปัญญา
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา


นางจิระนันท์ สุหนั่น
ครูชำนาญการ


นางกนกวรรณ ยศทะนะ
ครูชำนาญการ


นางนงเยาว์ มหาวัน
ครูชำนาญการ


นางพิลักษณ์ เขียวปัญญา
ครูชำนาญการ


นางมาลาตรี ไหล่โท้
ครู


นางสีทัน แก้วกันทะ
ผู้ดูแลเด็ก


นางอรชร มหาวัน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางเสาวลักษณ์ สุภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทิพย์สุดา อุดคำเที่ยง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายผดุง มหาวัน
ภารโรง


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,061
เดือนที่แล้ว
3,219
ปีนี้
27,404
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
68,908
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 144 98 2,061 3,219 27,404 29,016 68,908 18.232.179.37