องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


นางอำพร อุดคำเที่ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษานางวาสนา ทองอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนัฐการณ์ ศรีปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายวิศรุต นิลอ้วน
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเอกชัย ธนะวงค์
ครูชำนาญการ


นายสินธุ์ ไพบูลย์
ครู


นางสาวมยุรี อุ่นเรือน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายวุฒิชัย สุภา
ภารโรง


นางปาริฉัตร แพรจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวญาสุมินทร์ ตาขันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายทรงกรด หวั่นท๊อก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวจุฑามาศ วงศ์ลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางนราทิพย์ ฟุ่มเฟือย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,838
ปีนี้
11,955
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
53,459
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 79 154 0 6,838 11,955 29,016 53,459 18.206.92.240