องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban@maesalocal.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


สิบตำรวจโทวีระเดช คำประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวุฒิพงศ์ โนทะ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาว นุชจรีย์ พยัคฆรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


สิบเอกธนาธัญ นันตาแสง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางสาวพิราวัลย์ ทองสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางณัฐณิชา โนสุ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ


น.ส.เสาวณีย์ อุตสาห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุรินทร์ มหาวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวกัลย์สุดา อาลัยจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวนิตยา นาตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายเจนท์ ศรีปัญญา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุดา ศรีปัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพงศ์พัฒน์ จันทรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป


-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายณัฐพงษ์ ตั๋นภา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวาทยุทธ ไชยเขียวแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายญาณวิทย์ คำมอญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวุฒิชัย กองคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,061
เดือนที่แล้ว
3,219
ปีนี้
27,404
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
68,908
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 144 98 2,061 3,219 27,404 29,016 68,908 18.232.179.37