องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban@maesalocal.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


1
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่ติดเตียง เนื่องในวันผู้สูงอายุ ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ และลงพื้นที่วัดเพื่อสร้างรางระบายน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

เรียน ผู้บังคับบัญชา - เพื่อโปรดทราบ - วันพุธ ที่3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต.แม่สา นางสาวฉัตรสุดา ธนะวงค์ เลขาฯนายก อบต. แม่สา นายภัคภณ ศุภวาร ผอ.กองช่าง นางสาวมยุรี อุ่นเรือน ผช.จพง.การเงินและบัญชี นางสาวนิตยา นาตา ผช.จพง.สาธารณสุข และนายเอกพงษ์ กาเหว่า พนง.จ้างเหมาบริการ พร้อมด้วย ส.อบต.และผช.ผญ.หมู่4 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่ติดเตียง เนื่องในวันผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ และลงพื้นที่วัดเพื่อสร้างรางระบายน้ำ ณ บ้านวังตูบ หมู่ 4 ค่ะ

03 พฤษภาคม 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่ติดเตียง เนื่องในวันผู้สูงอายุ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันอังคาร ที่18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.-12.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วย นายสีนวน เมฆบังวัน รองนายก อบต.แม่สา นางสาวฉัตรสุดา ธนะวงค์ เลขาฯนายก อบต.แม่สา นางสาวมยุรี อุ่นเรือน ผช.จพง.การเงินและบัญชี และนายวุฒิชัย กองคำ พนง.จ้างเหมาบริการ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่ติดเตียง เนื่องในวันผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2566 ณ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 และบ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 6

13 เมษายน 2566

กิจกรรมสืบฮีตตามฮอยวิถีมะเก่า ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และกำนันตำบลแม่สา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ครูบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาและโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน)ร่วมจัดกิจกรรมสืบฮีตตามฮอยวิถีมะเก่า ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้สูงอายุและเป็นการสืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

13 เมษายน 2566

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565” ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน สนับสนุนงบประมาณดำเนินการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
“โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565” จำนวนเงิน 152,500 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่สา จำนวน 6 ราย
1. นายแปง อินแว่น หมู่ที่ 2
2. นางอุไร ไชยมิ่ง หมู่ที่ 3
3. นายเย็น กองคำ หมู่ที่ 5
4. นายสวิง วงศ์ศิริ หมู่ที่ 7
5. นางจำเนียร อินตะนิล หมู่ที่ 7
6. นางเทียน มะโนสีลา หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดย นายกฯ ธีรเดช ธนานุตยกุล ติดตาม ประสานงาน และดำเนินงาน ปรับปรุงบ้านและที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2566 และส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 6 หลัง
โดยรับการสนับสนุนกำลังพลจาก กองพันทหารม้าที่ 15 และ ฝ่ายความมั่นคง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

08 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายแปง อินแว่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายอุไร ไชยมิ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายเย็น กองคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายสวิง วงศ์ศิริ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายจำเนียร อินตะนิล,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายเทียน มะโนสีลา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

ฐานข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
29 มิถุนายน 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (11 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,061
เดือนที่แล้ว
3,219
ปีนี้
27,404
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
68,908
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 148 98 2,061 3,219 27,404 29,016 68,908 18.232.179.37