องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


1
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565” ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน สนับสนุนงบประมาณดำเนินการให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
“โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565” จำนวนเงิน 152,500 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่สา จำนวน 6 ราย
1. นายแปง อินแว่น หมู่ที่ 2
2. นางอุไร ไชยมิ่ง หมู่ที่ 3
3. นายเย็น กองคำ หมู่ที่ 5
4. นายสวิง วงศ์ศิริ หมู่ที่ 7
5. นางจำเนียร อินตะนิล หมู่ที่ 7
6. นางเทียน มะโนสีลา หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดย นายกฯ ธีรเดช ธนานุตยกุล ติดตาม ประสานงาน และดำเนินงาน ปรับปรุงบ้านและที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2566 และส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 6 หลัง
โดยรับการสนับสนุนกำลังพลจาก กองพันทหารม้าที่ 15 และ ฝ่ายความมั่นคง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

08 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายแปง อินแว่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายอุไร ไชยมิ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายเย็น กองคำ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายสวิง วงศ์ศิริ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายจำเนียร อินตะนิล,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นายเทียน มะโนสีลา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (7 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,838
ปีนี้
11,955
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
53,459
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 79 154 0 6,838 11,955 29,016 53,459 18.206.92.240