องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban@maesalocal.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


1
จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันจันทร์ที่่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยการนำของ นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และกำนันตำบลแม่สา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่่ ๑ -๗ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ผู้นำชุมชน ประธานผู้สูงอายุ ประธานแม่บ้าน ประธานอสม. ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนทุกช่วงวัยในชุมชนและเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปะการแสดงของไทย ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาและโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน) การประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงเล็ก ณ บริเวณพื้นที่่ฝายสา บ้านวังแข ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

27 พฤศจิกายน 2566

 โครงการส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
30 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สูงอายุยุคใหม่เรียนรู้การใช้ไอที ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
27 มิถุนายน 2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
26 มิถุนายน 2566

นักเรียนโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน) ระดับชัเนป4-5-6 เข้าเรียนคีตะมวยไทย ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา14.30น นักเรียนโรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน) ระดับชัเนป4-5-6 เข้าเรียนคีตะมวยไทย ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย
โดยมีนายประพันธ์ ทะจาย ครูมวยระดับเอไลเซ่น จังหวัดน่าน พร้อมคณะเข้าทำการสอน ณ อาคารแม่สาอนุสรณ์

วันนี้เป็นการทบทวนท่าพื้นฐานและระเบียบร่างกายต่างๆจากสัปดาห์ที่ผ่านมาและต่อท่าการชกมวย ภายใต้การบริหารของ นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

23 มิถุนายน 2566

โครงการฝึกทักษะผู้สูงอายุในชุมชนการทำยาดมสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
22 มิถุนายน 2566

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโคยคีตะมวยไทย ปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
16 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้มอบเกียรติบัตรการประเมินองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ซึ่งมีผลการประเมินในระดับคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
09 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
03 มิถุนายน 2566

คณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมปลูกต้าไม้และรดน้ำต้นไม้ ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล้กตำบลแม่สา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
02 มิถุนายน 2566

กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
27 เมษายน 2566

กิจกรรมสืบฮีตตามฮอยวิถีมะเก่า กิจกรรมสุขใจ๋ไปกับลูกหลาน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
13 เมษายน 2566

กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

11 เมษายน 2566

ตลาดนัดรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นเงินชุมชนบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
28 มีนาคม 2566

กิจกรรม Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
02 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (166 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
615
เดือนที่แล้ว
3,299
ปีนี้
35,734
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
77,238
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 1 102 615 3,299 35,734 29,016 77,238 44.197.101.251