องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


1
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
03 มิถุนายน 2566

คณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมปลูกต้าไม้และรดน้ำต้นไม้ ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล้กตำบลแม่สา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
02 มิถุนายน 2566

กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
27 เมษายน 2566

กิจกรรมสืบฮีตตามฮอยวิถีมะเก่า กิจกรรมสุขใจ๋ไปกับลูกหลาน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
13 เมษายน 2566

กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

11 เมษายน 2566

ตลาดนัดรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นเงินชุมชนบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
28 มีนาคม 2566

กิจกรรม Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
02 มีนาคม 2566

ท่านนายก ธีรเดช ธนานุตยกุล ได้มอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 3 ท่าน ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

การคัดแยกขยะต้นทางชุมชนบ้านวังแข หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
28 มกราคม 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
14 มกราคม 2566

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
23 ธันวาคม 2565

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th
09 ธันวาคม 2565

จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายธีรเดช ธนานุตยกุลนายก อบต.แม่สา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สา ร่วมกับประชาชนในตำบลแม่สา ได้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น ณ บริเวณริมท่าน้ำสาบ้านวังแขหมู่ที่ 2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 

 

 

08 พฤศจิกายน 2565

ลงพื้นที่สะพานบ้านวังแข เพื่อประชุมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายก อบจ.น่าน พร้อมคณะ และนายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอเวียงสา ลงพื้นที่สะพานบ้านวังแข เพื่อประชุมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสาโดยการต้อนรับของนายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต.แม่สา ทีมผู้บริหาร อบต.แม่สา ปลัด อบต.แม่สา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่สา-ปงสนุก ส.อบต.แม่สา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาร่วมและนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนและร่วมเสนอแนวทางแก้ไข ให้กับพี่-น้อง ณ สะพานข้ามลำน้ำสา บริเวณบ้านวังแข หมู่ที่ 2

09 กันยายน 2565

โครงการอบรมสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเอิน หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesalocal.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธีรเดช ธนานุตยกุล นายก อบต .แม่สา ได้เปิดโครงการอบรมสืบสานปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเอิน หมู่ที่ 5 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

08 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (154 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
953
เดือนที่แล้ว
1,847
ปีนี้
17,332
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
58,836
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 4 61 953 1,847 17,332 29,016 58,836 44.192.92.49