องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา24 ก.พ. 2566
2รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256411 ก.พ. 2565
3มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต1 ต.ค. 2563
4มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนกสรทุจริต1 พ.ค. 2562
5มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี1 พ.ค. 2562
6มาตรการป้องกันการรับสินบน1 พ.ค. 2562
7มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 พ.ค. 2562
8มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 พ.ค. 2562
9มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม1 พ.ค. 2562
10มาตรการสร้างขิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา11 ม.ค. 2562
11มาตรการสร้างขิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา11 ม.ค. 2562
12มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1 พ.ค. 2561
13มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 พ.ค. 2561
14ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต21 ก.พ. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,838
ปีนี้
11,955
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
53,459
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 79 154 0 6,838 11,955 29,016 53,459 18.206.92.240