องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในองค์การบริหารส่งนตำบลแม่สา ปี 2565 28 ก.พ. 2565
2ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 11 ม.ค. 2565
3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต11 ม.ค. 2565
4มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ11 ม.ค. 2565
5 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วยตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.256211 ม.ค. 2565
6 มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน11 ม.ค. 2565
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน11 ม.ค. 2565
8 มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ11 ม.ค. 2565
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ11 ม.ค. 2565
10ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง11 ม.ค. 2565
11 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม11 ม.ค. 2565
12เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น21 ก.พ. 2560
13นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส21 ก.พ. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,838
ปีนี้
11,955
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
53,459
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 79 154 0 6,838 11,955 29,016 53,459 18.206.92.240