องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban@maesalocal.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยคุ้มปรารถนาจากบ้านนายนัก มหามิตร ถึง บ้านนายผดุง ปัญญาหาร บ้านวังตูบ หมู่ที417 ส.ค. 2566
2ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระห้วยบ่อหยาดบ้านเอินหมู่ที่ 5 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน19 มิ.ย. 2566
3ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านเหล่าหมู่ที่ 3 ต.แม่สา อ.เวียสา จ.น่าน19 มิ.ย. 2566
4ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายหน่อ คำมานะ) บ้านเอินหมู่ที 51 พ.ค. 2566
5ราคากลางจ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งบนบ้านวัวแดง หมู่ที่ 128 มี.ค. 2566
6ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา18 ม.ค. 2566
7ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาเอิน บ้านเอิน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน17 ม.ค. 2566
8โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล.ทุ่งบน บ้านวัวแดง หมู่ที่130 พ.ย. 2565
9ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง22 ก.ย. 2565
10 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจำปู่อิน หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ตำบลแม่สา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน22 ก.ย. 2565
11ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังดินใหม่ หมู่ 622 ส.ค. 2565
12ราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังแข หมู่ที่ 220 ก.ค. 2565
13ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งบน-ทุ่งติ๊ด บ้านวังแข หมู่ที่22 มิ.ย. 2565
14ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างโดมเชื่อมอาคารพร้อมลานกิจกรรม คสล. อบต.แม่สา17 พ.ค. 2565
15ราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาว หมู่ 7 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)25 เม.ย. 2565
16ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้านวังดินใหม่ ม.6 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)28 ก.พ. 2565
17ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังแข หมู่ที่ 2 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)21 ก.พ. 2565
18ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ที่ทำกินบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้15 ก.พ. 2565
19ราคากลางจ้างโครงการปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเอกนกประสงค์บ้านเอิน หมู่ที่ 5 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 2 ก.พ. 2565
20ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชชั้น 6ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)12 ต.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,061
เดือนที่แล้ว
3,219
ปีนี้
27,404
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
68,908
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 144 98 2,061 3,219 27,404 29,016 68,908 18.232.179.37