องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา18 ม.ค. 2566
2ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาเอิน บ้านเอิน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน17 ม.ค. 2566
3โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล.ทุ่งบน บ้านวัวแดง หมู่ที่130 พ.ย. 2565
4ประกาศ เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง22 ก.ย. 2565
5 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายจำปู่อิน หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ตำบลแม่สา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน22 ก.ย. 2565
6ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังดินใหม่ หมู่ 622 ส.ค. 2565
7ราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังแข หมู่ที่ 220 ก.ค. 2565
8ประกาศ เรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุ่งบน-ทุ่งติ๊ด บ้านวังแข หมู่ที่22 มิ.ย. 2565
9ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างโดมเชื่อมอาคารพร้อมลานกิจกรรม คสล. อบต.แม่สา17 พ.ค. 2565
10ราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาว หมู่ 7 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)25 เม.ย. 2565
11ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้านวังดินใหม่ ม.6 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)28 ก.พ. 2565
12ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวแม่บ้าน บ้านวังแข หมู่ที่ 2 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)21 ก.พ. 2565
13ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ที่ทำกินบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้15 ก.พ. 2565
14ราคากลางจ้างโครงการปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเอกนกประสงค์บ้านเอิน หมู่ที่ 5 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 2 ก.พ. 2565
15ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชชั้น 6ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)12 ต.ค. 2564
16ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้าวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายห้วยปู่ติ๊บ หมู่ที่ 7 บ้านวังยาว ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 3 ต.ค. 2564
17ราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง-ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)25 มิ.ย. 2564
18ประกวดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อเมนต์ประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1,2,3,5และ6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 มี.ค. 2564
19ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ตำบลแม่สา ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มี.ค. 2564
20ราคากลางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1-7 ตำบลแม่สา ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 25 ธ.ค. 2563

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,838
ปีนี้
11,955
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
53,459
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 79 154 0 6,838 11,955 29,016 53,459 18.206.92.240