องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban@maesalocal.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652 ส.ค. 2565
2ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 25651 ก.ค. 2565
3ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน 25652 พ.ค. 2565
4ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม 2565 1 เม.ย. 2565
5ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มี.ค. 2565
6ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651 มี.ค. 2565
7ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 7 ม.ค. 2565
8ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 25641 ธ.ค. 2564
9ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 25641 พ.ย. 2564
10ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256611 ต.ค. 2564
11ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256611 ต.ค. 2564
12ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน 256430 ก.ย. 2564
13ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 256430 มิ.ย. 2564
14การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของสถานศึกษา16 มิ.ย. 2564
15ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ปี 25641 ก.พ. 2564
16การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ปี 25641 ก.พ. 2564
17ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา12 ก.พ. 2563
18ประกาศการใช้คู่มือประชาชน18 ก.ค. 2562
19ข้อบังคับจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา11 ม.ค. 2562
20ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 255828 พ.ย. 2557

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
142
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,061
เดือนที่แล้ว
3,219
ปีนี้
27,404
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
68,908
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 142 98 2,061 3,219 27,404 29,016 68,908 18.232.179.37