องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541-25535 พ.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 - 25545 พ.ค. 2564
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาารจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3)5 พ.ค. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาารจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2)5 พ.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาารจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)5 พ.ค. 2564
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4)5 พ.ค. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 1-3)75 พ.ค. 2564
8พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25605 พ.ค. 2564
9พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบัยที่ 7) พ.ศ. 25625 พ.ค. 2564
10พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบัยที่ 1) พ.ศ. 25375 พ.ค. 2564
11พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603 เม.ย. 2564
12พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.25493 เม.ย. 2564
13พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบัยที่ 1) พ.ศ. 25373 เม.ย. 2564
14พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบัยที่ 7) พ.ศ. 25623 เม.ย. 2564
15พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.25523 เม.ย. 2564
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 1-3)73 เม.ย. 2564
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4)3 เม.ย. 2564
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาารจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)3 เม.ย. 2564
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาารจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3)3 เม.ย. 2564
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 - 25543 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,838
ปีนี้
11,955
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
53,459
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 79 154 0 6,838 11,955 29,016 53,459 18.206.92.240