องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 256512 ต.ค. 2564
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ต.ค. 2564
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641 ต.ค. 2564
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 7 ต.ค. 2563
5ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25637 ต.ค. 2562
6ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ต.ค. 2562
7คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ต.ค. 2562
8คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ต.ค. 2562
9บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 ต.ค. 2562
10ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
11คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25621 ต.ค. 2561
12คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561
13บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ปี 25621 ต.ค. 2561
14รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย1 ต.ค. 2561
15คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256230 ก.ย. 2561
16ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256217 ก.ย. 2561
17รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256217 ก.ย. 2561
18รายงานประมานการรายรับ ประจำปี 256217 ก.ย. 2561
19รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี 256214 ก.ย. 2561
20ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256130 ก.ย. 2560

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
625
เดือนที่แล้ว
2,503
ปีนี้
3,128
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
44,632
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 60 149 625 2,503 3,128 29,016 44,632 3.222.251.91