องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือสำหรับประชาชน การขอความช่วยเหลือสาธารรณภัย6 เม.ย. 2564
2คู่มือสำหรับประชาชน การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค6 เม.ย. 2564
3คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร6 เม.ย. 2564
4คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตติดตั้งประปา6 เม.ย. 2564
5คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ6 เม.ย. 2564
6คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์6 เม.ย. 2564
7คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่6 เม.ย. 2564
8คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย6 เม.ย. 2564
9คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน6 เม.ย. 2564
10คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (แบบฟอร์ม)6 เม.ย. 2564
11คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ (แบบฟอร์ม)6 เม.ย. 2564
12คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6 เม.ย. 2564
13คู่มือสำหรบประชาชนฉบับสมบูรณ์6 เม.ย. 2564
14คุ่มือประชาชน สำหรับการชำระเงินค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใบอนุญาตต่างๆ31 มี.ค. 2564
15ภาษีป้าย31 มี.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
953
เดือนที่แล้ว
1,847
ปีนี้
17,332
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
58,836
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 4 61 953 1,847 17,332 29,016 58,836 44.192.92.49