องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/256524 พ.ย. 2565
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 256516 มิ.ย. 2565
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 256516 มิ.ย. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 12 ก.พ. 2565
5การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)11 มิ.ย. 2562
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม เติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2563 ครั้งที่ 3/256311 มิ.ย. 2562
7แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)6 มิ.ย. 2561
8แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)25 ม.ค. 2561
9ยุทธศาสตร์และกรอบแนวทาง แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ปี 255817 เม.ย. 2558
10ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-255917 มิ.ย. 2556

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
625
เดือนที่แล้ว
2,503
ปีนี้
3,128
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
44,632
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 54 149 625 2,503 3,128 29,016 44,632 3.222.251.91