องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban@maesalocal.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 256523 ธ.ค. 2565
2เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256516 ธ.ค. 2565
3เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ. 25651 ส.ค. 2565
4เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. 25659 มิ.ย. 2565
5เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ ที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 256529 เม.ย. 2565
6เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256529 ธ.ค. 2564
7กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำ พ.ศ. 2565 และประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 256629 ธ.ค. 2564
8เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก27 ธ.ค. 2564
9เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญที่ 1/256420 ก.ย. 2564
10นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256416 ส.ค. 2564
11นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25646 ส.ค. 2564
12เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25644 ก.พ. 2564
13เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25644 ก.พ. 2564
14เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256317 ส.ค. 2563
15เรียกนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ 3 ประจำปี พ.ศ.25636 ส.ค. 2563
16เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256328 พ.ค. 2563
17ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามัญ สมัยที่ 2 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ28 พ.ค. 2563
18ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ1 ก.พ. 2563
19ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามัญ สมัยที่ 4 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ9 ธ.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,061
เดือนที่แล้ว
3,219
ปีนี้
27,404
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
68,908
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 148 98 2,061 3,219 27,404 29,016 68,908 18.232.179.37