องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban_06550709@dla.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1. หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย สามารถสือบค้นได้จากชั้นหนังสือ

2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประกาศสอบราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสืบค้นได้ที่ www.maesalocal.go.th

การขอใช้บริการ
1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 8.30 น.-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
2. ผู้ประสงค์จะขอใช้บริการ จะต้องปฏิบัติดังนี้
- แสดงความจำนงพร้อมกรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสารต่อเจ้าหน้าที่

- แสดงบัตรประจำตั้วประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- ผู้ใช้บริการนำแบบคำขอข้อมูลข่าวสารยื่นความแระสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการขออนุญาตให้ใช้บริการ

- กรอกแบบแสดงความคิดเห็น

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
154
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,838
ปีนี้
11,955
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
53,459
ไอพี ของคุณ
18.206.92.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 79 154 0 6,838 11,955 29,016 53,459 18.206.92.240