องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban@maesalocal.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
 
1.สภาพทั่วไป
     ที่ตั้ง
          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาตั้งอยู่เลขที่  110   หมู่ที่ 2  บ้านวังแข   อำเภอเวียงสา   จังหวัดน่าน  55110
          ตำบลแม่สา  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน 
          ห่างจากอำเภอเวียงสา  6  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดน่าน  30 กิโลเมตร   
          มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
                       ทิศเหนือ               ติดต่อกับตำบลปงสนุกและตำบลแม่ขะนิง
                       ทิศใต้                  ติดต่อกับตำบลอ่ายนาไลย
                       ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลกลางเวียง
                       ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลยาบหัวนา
     สภาพภูมิประเทศ
          มีสภาพภูมิประเทศทั่วไป  เป็น  2 ลักษณะ คือ   ที่ราบและที่ราบสูงภูเขาล้อมรอบ
     เนื้อที่
          มีพื้นที่  20,557  ไร่  หรือประมาณ   40  ตารางกิโลเมตร
 
2.ข้อมูลพื้นฐานของตำบลแม่สา
     ประชากรตำบลแม่สา  แยกเป็น
ตำบลหมู่บ้าน
บ้านปกติ
ชาย
หญิง
รวม
ตำบลแม่สา
1,033
1,522
1,437
2,959
หมู่ที่  1  บ้านวัวแดง
หมู่ที่  2  บ้านวังแข
หมู่ที่  3  บ้านเหล่า
หมู่ที่  4  บ้านวังตูบ
หมู่ที่  5  บ้านเอิน
หมู่ที่  6  บ้านวังดินใหม่
หมู่ที่  7  บ้านวังยาว
138
170
120
121
220
122
121
 
210
277
163
207
308
202
164
 
216
260
156
178
262
204
163
 
423
533
319
378
571
327
327
 
          * หมายเหตุ.-  อ้างอิงจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2558 *
 
     การศึกษา
          สถาบันการศึกษา  มี  2  แห่ง คือ 
          1.โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน)     (สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา) ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านวังยาว ผู้บริหารคือ  นายวรรณกร  กุลเจริญ   ตำแหน่งผู้อำนวยการ
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง คือ
          1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา   ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านวังแข
 
 
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,061
เดือนที่แล้ว
3,219
ปีนี้
27,404
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
68,908
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 144 98 2,061 3,219 27,404 29,016 68,908 18.232.179.37