องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 110 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน www.maesalocal.go.th, Email : saraban@maesalocal.go.th, โทร 054-718944

 
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  (Vision)
                องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)    เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา    คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า   ตำบลแม่สาเป็นตำบลขนาดเล็กประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การมีสวัสดิการ การมีส่วนร่วมของชุมชน   มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี   จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในอนาคตดังนี้
 
"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการสาธารณะและพัฒนาการศึกษา พึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สืบสานวัฒนาธรรมประเพณี เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน"
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
148
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,061
เดือนที่แล้ว
3,219
ปีนี้
27,404
ปีที่แล้ว
29,016
ทั้งหมด
68,908
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 148 98 2,061 3,219 27,404 29,016 68,908 18.232.179.37