ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


อำนาจหน้าที่ อบต

สขร


E-service


-:- การชำระภาษีประจำปี 
-:- การชำระภาษีท้องถิ่น  
-:- ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-:- การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ 
-:- กำหนดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
-:- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน สูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กทารกแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2559 
-:- เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
-:- เชิญร่วมทำบุญถวายสลากภัตจมปูฝายสา ประจำปี 2558 
งานด้านสาธารณสุข
งานบรรเทาสาธารณภัย
โครงการสำนักงานน่าอยู่ (โดยกระบวนการ 5 ส.)
โครงการสำนักงานน่าอยู่ (โดยกระบวนการ 5 ส.)
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาราคาจ้างก่อร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองควาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.1-7 ต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวังยาว-อ่ายนาผา 
-:- ประกวดราคาจ้างผิวจราจรสายรอบนาเอิน-หนองสาราบ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยขี้มด) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังยาว-อ่ายนาผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางและการคำนวณราคากลาง (สระห้วยเย็น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุง / ซ่อมแซม / ต่อเติม อาคารสำนักงานอบต.แม่สา 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสภา อบต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.แม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเอิน 
-:- ตารางแสดงวงเงินและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมวางระบบท่อเมนต์ประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ 1 2 3 5 6. 
-:- ประกาศราคากลางและคำนวนราคากลางถนนลาดยาางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-7 
-:- ประกาศราคากลางและคำนวนราคากลางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบนาเอิน-หนองสาราบ 
-:- ประกาศราคากลางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังยาว-อ่ายนาผา 1 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (สระห้วยขี้มด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง (สระห้วยเย็น) ม.2 
-:- ประกาศประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างขุดลอกสระหนองป่าไร่ ม.2 บ้านวังแข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกสระหนองป่าไร่บ้านวังแข ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครองกฎหมายน่ารู้


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/03/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
235
เดือนที่แล้ว
581
ปีนี้
3,845
ปีที่แล้ว
2,564
ทั้งหมด
6,409
ไอพี ของคุณ
3.236.122.9
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 11 25 235 581 3,845 2,564 6,409 3.236.122.9