37661

เมื่อวัันที่ 2 กรกฎาคม 2562   จิตอาสา จากชุมชนบ้านวังยาว  ผู้บริหาร/พนง.อบต.  อส.อ.เวียงสา  ร่วมพลังร่วมใจ ช่วยซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านนายธวัชชัย คำมานะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ