37661

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562   จิตอาสาจากชุมชนบ้านวังยาว  ผู้บริหาร/พนง.อบต.  อส.อ.เวียงสา  ร่วมพลังร่วมใจ ช่วยซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านนายธวัชชัย คำมานะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

37637

จิตอาสา

37640

จิตอาสา

37644

จิตอาสา

37638

จิตอาสา

34927