วันที่ 12  มกราคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  อำเภอเวียงสา

โดย นายธนสรร  พิมสาร  นายกองคืการบริหารส่วนตำบลสา ได้อ่านสานและคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัมนาชาติ"