เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 25-26 เดือนสิงหาคม 2561เวลา 08.30 น. นำโดยนายธนสรร พิมสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,นายอดิศักดิ์ ตะคำ ปลัด อบต.แม่สา พร้อมด้วย กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่สา/โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ  วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม(ธรรมยุต) ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

105481

105482

 

105483

105486

105485

105487

105488

40091594 1520549551383942 7542165977132171264 n

105489

105490

105491

105492

105493