เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 นำโดย นายธนสรร พิมสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มทอผ้าตำบลแม่สา)   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจาก สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ /สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา / พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา