เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 นำโดย นายธนสรร พิมสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มทอผ้าตำบลแม่สา)   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจาก สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ /สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา / พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา

 

รปภาพ1

 

รปภาพ2

 

รปภาพ3

 

รปภาพ4

 

รปภาพ5

 

รปภาพ6

 

รปภาพ7

 

รปภาพ8

 

รปภาพ9

 

รปภาพ10

 

รปภาพ11

 

รปภาพ12