เมื่อวันอังคารและวันพุธ ที่ 7-8 เดือน สิงหาคม 2561 นายธนสรร พิมสาร นายก อบต.แม่สา  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา       โดยคณะครูและเด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม      ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน