เมื่อวันที่ 10สิงหาคม 2561   เวลา 08.30 น. นำโดยนายธนสรร พิมสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,นายอดิศักดิ์ ตะคำ ปลัด อบต.แม่สา พร้อมด้วย กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่สา/โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาและผู้ปกครองเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของโรงเรียนแม่สา วิทยาคาร(บ้านเอิน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา   และกิจกรรมปลูกต้นต้นเหลืองอินเดียที่บริเวณหลังรั้ว อบต.แม่สา

รปภาพ1

 

รปภาพ2

 

รปภาพ3

 

รปภาพ4