0056

DSC 0035

วันที่  ๑๖-๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๑  นายธนสรร  พิมสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำำบลแม่สา  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก  ภายใต้โครงการชุมชนแม่สาน่าอยู่ ประจำปี ๒๕๖๑โดยได้รับเกียรติ นายพงษ์ศิลป์  ผาลา  ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงสา เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรพิเศษเรื่อง "จิตอาสา" 

DSC 0045

นายเจตณรงค์  อินกัน  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

208465

DSC 0068

DSC 0073

DSC 0074

DSC 0096

DSC 0114

DSC 0125

DSC 0127

กิจกรรมวันที่ 17 สิงหาคม 2561 อถล.อบต.แม้สา ร่วมกันทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

DSC 0026

DSC 0039

DSC 0047

DSC 0063

DSC 0062

DSC 0086

DSC 0162

DSC 0169