เมื่อวันที่ 11 มิ ย 2560 เวลา 15.00 น นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา ได้ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ ตำบลแม่สา พร้อมนายก และทีมผู้บริหาร อบต.แม่สา เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ นักศึกษา นปส.รุ่นที่ 69 และตรวจ พื้นที่ปลูกป่า ,ฝายชลอน้ำ และ ฝายชลทาน กั้นลำน้ำสา ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2509 เพื่อไว้ใช้ในการชลประทาน ,ประปาตำบล, น้ำอุปโภค -บริโภค และเพื่อการเกษตร ปัจจุบัน ลำน้ำหน้าฝายสาตื้นเขิน จากตะกอนดิน ทำให้เก็บน้ำได้น้อย