เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม กีฬาสีภายในโรงเรียนแม่สาเกมส์ประจำปี 2559  เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองหันมารักสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงของผู้ที่มาร่วมงาน