นายธนสรร พิมสาร นายกอบต.แม่สา นายอดิศักดิ์ ตะคำ ปลัด อบต.แม่สา พร้อมด้วย กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่สา โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร(บ้านเอิน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น.