สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างความเข้าใจตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การบูรณาการการจัดการป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ให้แก่ราษฎรตำบลแม่สา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา