เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์สู่แหล่งน้ำ้ธรรมชาติ ณ ฝายสา ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน