เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์  2559  นายธนสรร  พิมสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำทีมผู้บริหาร  คณะสมาชิกสภา  และพนักงานส่วนตำบล  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ 4 เส้า  (อบต.แม่สา-อบต.แม่สาคร-อบต.อ่ายนาไลย-อบต.ยาบหัวนา) ณ  โรงเรียนบ้านนาไลย    โดยมี อบต.อ่ายนาไลย เป็นเจ้าภาพ และได้มอบธงให้ อบต.แม่สา เป็นเจ้าภาพในปีต่อไป