นายธนสรร พิมสาร นายก และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี๒๕๕๘   ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๘