ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

01-001

---

01-002

---

01-003

---

01-004

---

01-005

---

01-006 resize

---

01-007

---

01-008

---

01-009

---

01-0010

---

01-0011

---

01-0012

---

01-0013

 

37661

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562   จิตอาสาจากชุมชนบ้านวังยาว  ผู้บริหาร/พนง.อบต.  อส.อ.เวียงสา  ร่วมพลังร่วมใจ ช่วยซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านนายธวัชชัย คำมานะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

37661

เมื่อวัันที่ 2 กรกฎาคม 2562   จิตอาสา จากชุมชนบ้านวังยาว  ผู้บริหาร/พนง.อบต.  อส.อ.เวียงสา  ร่วมพลังร่วมใจ ช่วยซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านนายธวัชชัย คำมานะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ